... ... ... ... ... Ũ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[ ]

          (. Furculae Caudinae) - , , . (. ), 321 . .. . - , . .

(.., ... , : - / . . .. . - 3- . - : , 2001)
..

:
,

()

,

,

(c) [v17]